Dự án Taekwang Nhơn Trạch

Khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch tỷ lệ 1/500 nằm tại xã Long Tân và xã Phú Hội – huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai. Có ranh giới như sau:

– Phía Bắc : Giáp đường Cây Dầu có lộ giới 35m
– Phía Nam : Giáp đường Nguyễn Kim Quy (đường số 3) có lộ giới 27m và tiếp giáp khu dân cư 347ha, khu trung tâm hành chính của huyện Nhơn Trạch.
– Phía Đông : Giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh (đường số 2) có lộ giới 47m
– Phía Tây : Giáp đường Trần Văn Ơn có lộ giới 35m

Quy mô và tỷ lệ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch:

– Quy mô diện tích: 553.287m2 (khoảng 55,33 ha).
– Quy mô dân số: 12.370 người (Giấy phép quy hoạch số 29/GPQH ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, dân số tối đa được 14.000 người).